Paslaugų sutartis

Pavyzdinę sutartį galite parsisiųsti štai čia: Pavyzdinė paslaugų sutartis.

PRAKTINIAI KLAUSIMAI IR PATARIMAI

Kaip įrodyti, kad Paslaugos tiekėjas turi teisę teikti paslaugas?

Paslaugos teikėjas, norėdamas informuoti Užsakovą apie tai, kad turi teisę teikti Paslaugų sutartyje nurodytas paslaugas, gali nurodyti savo individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo numerį, išdavimo datą, kitą Užsakovo pageidaujamą informaciją apie teisę teikti paslaugas.

Kas turėtų būti nurodoma dalyje „Paslaugų pavadinimas“? (Pavyzdinės sutarties 1 punktas)

Šioje vietoje reiktų nurodyti bendrą, aiškų, nedviprasmišką paslaugų pavadinimą, pvz. dokumentų vertimo paslaugos, konsultavimo paslaugos, konferencijos aptarnavimo paslaugos. O Sutarties 2 punkte reiktų nusistatyti detalius reikalavimus pačiai paslaugai, kad, kilus ginčams, būtų aišku, kokia paslaugos apimtis turėjo būti suteikta.

Kaip reiktų nustatyti ir suformuluoti Užsakovo reikalavimus? Kaip detaliai reiktų šiuos reikalavimus išvardinti? (Pavyzdinės sutarties 2 punktas)

Detalumo lygį pasirenkate jūs patys, priklausomai nuo daugelio sąlygų. Pvz. jeigu teikiama paslauga yra labai sudėtinga, neapibrėžta ar nestandartinė, jei Užsakovas yra jums nepažįstamas, probleminis ar atrodo rizikingai, tuomet geriau reikalavimus labiau detalizuoti. Jei jūsų paslaugos yra standartinės, nesudėtingos, nekompleksinės, Užsakovas jums yra gerai žinomas ir patikimas, pats Užsakovas supranta jūsų teikiamą paslaugą, tuomet kruopštus detalizavimas nėra būtinas.

Pvz. jei teikiate konferencijos dalyvių maitinimo paslaugas, detaliuose reikalavimuose nurodykite paslaugos suteikimo laiką, vietą, dalyvių skaičių, meniu.

Internetinio puslapio atnaujinimo atveju šioje dalyje gali būti aptartos sąlygos, kokios techninės priemonės bus naudojamos (programavimo kalba, tekstiniai ar kiti redaktoriai), kokie dizaino elementai turi (gali) būti pasirenkami, ko reikėtų nenaudoti.

Jei teikiate finansinio konsultavimo paslaugas, nurodykite, kas apima tokių paslaugų teikimą, kokios yra tokių konsultacijų ribos, gal tam tikras konsultacijas (kurioms reikalingos didesnės materialinės ir laiko sąnaudos) reikia įkainoti atskirai ir pan.

Kaip nustatyti galutinę paslaugų teikimo kainą? (Pavyzdinės sutarties 5 punktas)

Svarbu nustatant Sutarties kainą atsižvelgti į tai, kad iš jos Paslaugos tiekėjas, t.y. JŪS, dar turės išskaičiuoti ir sumokėti visus teisės aktuose įtvirtintus mokesčius. Todėl Paslaugos tiekėjas turėtų nusistatyti, kokį atlygį jis nori gauti „į rankas“, pasiskaičiuoti, kokia mokesčių dalis sudarys jo galutinį atlyginimą už paslaugą, ir atsižvelgdamas į tai nustatyti (suderinti) su Užsakovu galutinę sutarties kainą. Sutarties 5 punkte turi būti įrašyta Sutarties kaina su VISAIS mokesčiais, kuriuos turi mokėti Paslaugų tiekėjas.

Skaičiuodami mokesčius galite pasinaudoti individualios veiklos mokesčių skaičiuokle:http://www.tax.lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_mokesciu_skaiciuokle

Kas sumoka Paslaugų sutarties mokesčius? (Pavyzdinės sutarties 5 punktas)

Vadovaujantis LR teisės aktais dauguma Paslaugos tiekėjo mokamų mokesčių yra apskaičiuojami ir sumokami paties Paslaugos tiekėjo (išskyrus GPM, kurį už individualia veikla besiverčiantį asmenį gali sumokėti ir Užsakovas), taigi nustatant atlyginimo dydį reiktų atsižvelgti į tai.

Kodėl naudinga prašyti avanso? (Pavyzdinės sutarties 6 punktas)

Avanso mokėjimas priklauso nuo Šalių susitarimo ir nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, sudėtingumo ir termino, pvz. gali būti tam tikrų paslaugų, kurios reikalauja pradinių papildomų lėšų medžiagoms, priemonėms ar pan. įsigyti. Taip pat vertėtų įvertinti Užsakovo patikimumą – kuo didesnė rizika, kad Užsakovas ar dings, ar neapmokės už suteiktas paslaugas, tuo saugiau Paslaugos tiekėjui prašyti avanso.

Tais atvejais, kuomet avansas nemokamas, šio Sutarties punkto gali ir nebūti. Tačiau Paslaugos tiekėjui sumokėtas avansas bet kokiu atveju yra naudingas dėl kelių priežasčių: a) Paslaugos tiekėjui nereikia galvoti iš kur gauti papildomų pinigų, tam kad sutartis būtų pradėta tinkamai vykdyti, b) tai veikia kaip garantas, kad Užsakovui tikrai reikia jūsų paslaugų ir jis vieną dieną nedings jums įpusėjus darbus, c) net jei Užsakovas ir dingtų, neapmokėjęs už visus jūsų atliktus darbus, jums liktų bent avansas ir kt.

Avanso dydis gali labai skirtis, bet rinkoje gana įprasta prašyti 10-30 proc. avanso nuo visos Sutarties vertės.

Ar teisės aktų pasikeitimai pakeičia bendrą Sutarties kainą? (Pavyzdinės sutarties 8 punktas)

Pasikeitus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu nustatytamGPMdydžiui, Sutarties kaina, nebus perskaičiuojama: jei GPM sumažėtų – Paslaugų tiekėjas gautų didesnę sumą į rankas, jei GPM padidėtų – Paslaugų tiekėjas gautų mažesnę sumą į rankas.

Kiek turėtų būti sudaroma Kūrinio užsakymo sutarties egzempliorių? (Pavyzdinės sutarties 21 punktas)

Visada pasirašykite 2 identiškus sutarties egzempliorius. Nepasitikėkite Užsakovo teiginiais, kad vienas vienintelis egzempliorius bus saugomas Užsakovo. Taip geriau apsaugosite savo interesus.

Kodėl svarbu nurodyti savo kontaktinius duomenis? (Pavyzdinės sutarties 23 punktas)

Tiksliai nurodykite kontaktinius susirašinėjimo (bendravimo) duomenis, nes paprastai, kai tam tikri dokumentai siunčiami paštu nurodytais netinkamais (klaidingais) kontaktais, dėl jų negavimo nukentėjusi šalis, po to nelabai gali pareikšti pretenzijų.

Pastaba: ši pavyzdinė sutartis parengta 2011 m. gruodžio mėnesį pagal galiojančius teisės aktus. Dėl teisės aktų pasikeitimų ir iš jų kylančių pavyzdinių sutarčių nuostatų pasikeitimo neprisiimame atsakomybės.