Autorinė sutartis

Pavyzdinę sutartį parsisiųskite čia: Pavyzdinė autorinė sutartis.

PRAKTINIAI KLAUSIMAI IR PATARIMAI

Ką turėtume laikyti Kūriniu, pateikite keletą pavyzdžių? (Pavyzdinės sutarties 1 punktas)

Bendrai, autorinė sutartis turėtų būti naudojama tik tuo atveju, kai sutarties objektas atitinka teisinio termino “Kūrinys” reikalavimus. Paprastais, ne teisiniais, žodžiais kalbant, Kūrinys – tai Užsakovui naudingo objekto sukūrimas, pvz. duomenų bazės programavimas, tinklapio dizaino ir maketo sukūrimas, knygos vertimas ir kt. Būtent žodis sukūrimas ir slepia pagrindinę idėją: Kūrinys yra tai, kas sukurta nauja arba nebūtinai (pvz. verčiamos užsienio literatūros atveju). Kūrinio sukūrimą reikia labai aiškiai atskirti nuo paslaugos suteikimo, pvz. oficialių dokumentų vertimo paslaugos (Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 5 str. 2 p.).

Teisiniais terminais kalbant, visas sąrašas objektų, kurie Lietuvoje laikomi kūriniais, pateikiamas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnyje (5 straipsnyje nurodyti objektai, kuriems nėra taikoma apsauga, kaip autoriniams kūriniams) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672

Kaip suformuluoti Kūrinio pavadinimą? (Pavyzdinės sutarties 1 punktas)

Tikslus Kūrinio pavadinimas turi parodyti, ko tiksliai Užsakovas tikisi iš Autoriaus ir ką Autorius rengiasi sukurti. Detalizuokite ir kuo tiksliau be dviprasmybių parašykite kūrinio pavadinimą, tai padės Jums išvengti ginčų ateityje.

Pvz.: apskaitos sistemos duomenų bazės sukūrimas, lietuvių liaudies pasakos „Jonukas ir Grytutė“ vertimas į latvių kalbą, interneto svetainės, kurios žiniatinklio adresas bus http://www.jci.lt/ unikalaus išorinio dizaino, turinio valdymo sistemos sukūrimas ar pan.

Kiek teisių turėčiau perduoti į savo Kūrinį? (Pavyzdinės sutarties 2 punktas)

Kūrinio panaudojimo būdų pasirinkimas lemia, kiek savo kaip Autoriaus turtinių teisių perduosite Užsakovui. Tobulo recepto nėra, galite daryti tam tikrus apribojimus, bet jeigu būsite per daug griežti daugelis Užsakovų tiesiog nepasirašys tokios sutarties.

Kokie galėtų būti specialių Kūrinio reikalavimų pavyzdžiai? (Pavyzdinės sutarties 4 punktas)

Pvz.: kūrinio vertimo atveju nurodykite informaciją (jei žinoma) apie puslapių skaičių, teksto šriftą, spaudos ženklų skaičių.

Svetainės kūrimo atveju nurodykite, kokia programavimo kalba turi būti naudojama, dizaino programų pasirinkimo variantai, kokia konkrečiai turinio valdymo sistemai turi būti pritaikyta svetainė ir pan.

Kas turėtų būti žinotina skaičiuojat autorinį atlyginimą? (Pavyzdinės sutarties 5 punktas)

Vadovaujantis LR teisės aktais paprastai, jei Užsakovas yra juridinis asmuo, visus Autoriaus mokamus mokesčius sumoka Kūrinio Užsakovas – Autoriui nebelieka jokių mokestinių įsipareigojimų nei prieš VMI, nei prieš „Sodrą“. Taigi nustatant atlyginimo dydį reiktų įsivertinti, kiek norima gauti „į rankas“, pasiskaičiuoti, kiek ir kokie mokesčiai turi būti sumokėti, ir pavyzdinės Sutarties 5 punkte nurodyti visą atlygį su įskaičiuotais Autoriui privalomais sumokėti mokesčiais (kitaip turi būti nurodoma suma „ant popieriaus“). Į Sutarties 5 punkte nurodomą sumą nereikia įtraukti Užsakovui privalomų sumokėti mokesčių.

Autorinio atlyginimo dydį galite įsivertinti, pasinaudodami šia skaičiuokle:http://www.autorines.lt/

Kodėl naudinga prašyti avanso? (Pavyzdinės sutarties 6 punktas)

Avanso mokėjimas priklauso nuo Šalių susitarimo ir nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, sudėtingumo ir termino, pvz. gali būti tam tikrų Kūrinių, kurie reikalauja pradinių papildomų lėšų medžiagoms, priemonėms ar pan. įsigyti. Taip pat vertėtų įvertinti Užsakovo patikimumą – kuo didesnė rizika, kad Užsakovas ar dings, ar neapmokės už suteiktas paslaugas, tuo saugiau Autoriui prašyti avanso.

Tais atvejais, kuomet avansas nemokamas, šio Sutarties punkto gali ir nebūti. Tačiau Autoriui sumokėtas avansas bet kokiu atveju yra naudingas dėl kelių priežasčių: a) Autoriui nereikia galvoti iš kur gauti papildomų pinigų, tam kad sutartis būtų pradėta tinkamai vykdyti, b) tai veikia kaip garantas, kad Užsakovui tikrai reikia jūsų paslaugų ir jis vieną dieną nedings jums įpusėjus darbus, c) net jei Užsakovas ir dingtų, neapmokėjęs už visus jūsų atliktus darbus, jums liktų bent avansas ir kt.

Avanso dydis gali labai skirtis, bet rinkoje gana įprasta prašyti 10-30 proc. avanso nuo visos Sutarties vertės.

Ar teisės aktų pasikeitimai pakeičia bendrą autorinio atlyginimo dydį? (Pavyzdinės sutarties 10 punktas)

Pasikeitus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu nustatytamGPMdydžiui, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama: jei GPM sumažėtų – Autorius gautų didesnę sumą į rankas, jei GPM padidėtų – Autorius gautų mažesnę sumą į rankas.

Kokį Kūrinio sukūrimo terminą reikėtų nurodyti? (Pavyzdinės sutarties 12 punktas)

Susitarimas dėl terminų – šalių teisė. Tačiau būtina atsižvelgti, ar terminas protingas, ar kūrinys tikrai bus sukurtas iki minėtos datos, kad vėliau tai netaptų Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui ją nutraukti.

Kokia informacija turėtų būti pateikiama pagal Sutarties 15 punktą?

Užsakovas turi pateikti informaciją/duomenis, kuri yra reikalinga Sutarties 1 ir 4 punktuose nurodytiems įsipareigojimams vykdyti. Iš esmės šis Sutarties punktas skirtas Autoriaus ir Užsakovo bendradarbiavimui užtikrinti objekto kūrimo metu, jeigu Autoriui iškiltų kokių papildomų klausimų ar Užsakovas norėtų dar labiau detalizuoti (apibrėžti) sukuriamą objektą.

Kodėl svarbu nurodyti savo kontaktinius duomenis? (Pavyzdinės sutarties 26 punktas)

Tiksliai nurodykite kontaktinius susirašinėjimo (bendravimo) duomenis, nes paprastai, kai tam tikri dokumentai siunčiami paštu nurodytais netinkamais (klaidingais) kontaktais, dėl jų negavimo nukentėjusi šalis nelabai gali pareikšti pretenzijų.

Kiek turėtų būti sudaroma Sutarties egzempliorių? (Pavyzdinės sutarties 27 punktas)

Visada pasirašykite du identiškus sutarties egzempliorius. Nepasitikėkite Užsakovo teiginiais, kad vienas vienintelis egzempliorius bus saugomas Užsakovo. Taip geriau apsaugosite savo interesus.

Pastaba: ši pavyzdinė sutartis parengta 2011 m. gruodžio mėnesį pagal galiojančius teisės aktus. Dėl teisės aktų pasikeitimų ir iš jų kylančių pavyzdinių sutarčių nuostatų pasikeitimo neprisiimame atsakomybės.